سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث

تعداد بازدید :  
تاریخ : شنبه 93/4/7

 

 اى مهر، طلوع که خوابیم همه

 

در هجر رخت در تب و تابیم همه

 

 هر برزن و بام از رُخت روشن و ما

 

خفاش وشیم و در حجابیم همه

 

 

 

 برچسب‌ها: رباعىحضرت امام خمینى؛

ارسال توسط محمد جواد محمدی
تعداد بازدید :  
تاریخ : شنبه 93/4/7

 

اى شاهد جان باز آ، در غیب جهان کم زن

 

نقش رخ زیبا را، در پرده عالم زن

 

 راز ابدیت را، در پردهْ نهان گردان

 

یا رخ به جهان بنما وز سرّ ازل دم زن

 

 اوضاع جهان بنگر، در هم شده چون زلفت

 

بر نظم جهان دستى، بر طرّه پر خم زن

 

 چون دلبر آفاقى، مشکن صف دلها را

 

چون کعبه عشّاقى حرفى ز صفا هم زن

 

 از ابلق نُه گردون، جولان به جهان تا کى

 

زان موکب ازرق سوز، بر اشهب و ادهم زن

 

 مانند خلیل اى جان، آتشکده گلشن کن

 

بازار صنم بشکن، راه بت اعظم زن

 

 هم شعله موسى را، در وادى طور افروز

 

هم سرّ مسیحا، را بر سینه مریم زن

 

 چون خسرو امکانى، بر کشور گردون تاز

 

چون پرتو سبحانى، بر عرش معظم زن

 

 لاهوت مسیحا را، محو رخ زیبا کن

 

وآشوب کلیسا را، زین معجزه بر هم زن

 

 هم قصّه ى حسنت را، بر خیل ملایک گو

 

هم شعله ى عشقت را، بر خرمن آدم زن

 

 حال دل مشتاقان، با سانحه‏اى خوش کن

 

فال دل بدنامان، بر بارقه غم زن

 

 صد قافله دل گم شد، در هر خم گیسویت

 

دستى پى دلجویى، بر گیسوى پر خم زن

 

 موجى ز یم جودت، بر سبطى و قبطى ریز

 

هنگامه ى فرعونان، بر آتش از آن بم زن

 

 حالى که رقیبانت، مَستند ز چشمانت

 

زابروى کمان تیرى، بر سینه ى ما هم زن

 

 ناز تو و شوق ما، بگذشت ز حد جانا

 

زان عشوه ى پنهانى، راه دل ما کم زن

 

 زخمى که (الهى) راست، در سینه ز هجرانت

 

تا چند نمک پاشى، رحمى کن و مرهم زنبرچسب‌ها: قصیده‏اىحکیم متأله مهدى الهى قمشه‏اى

ارسال توسط محمد جواد محمدی
تعداد بازدید :  
تاریخ : شنبه 93/4/7

 

 آخر این تیره شب هجر به پایان آید

 

آخر این درد مرا نوبت درمان آید

 

 چند گردم چو فلک گرد جهان سرگردان

 

آخر این گردش ما نیز به پایان آید

 

 آخر این بخت من از خواب درآید سحرى

 

روزى آخر نظرم بر رخ جانان آید

 

 یافتم صحبت آن یار، مگر روزى چند

 

این همه سنگ محن بر سر ما زان آید

 

 تا بود گوى دلم در خم چوگان هوس

 

کى مرا گوى غرض در خم چوگان آید؟

 

 یوسف گم شده را گرچه نیابم به جهان

 

لاجرم سینه ى من کلبه ى احزان آید

 

 بلبل‏آسا همه شب تا به سحر ناله زنم

 

بو که بویى به مشامم زگلستان آید

 

 او چه خواهد! که همى با وطن آید، لیکن

 

تا خود از درگه تقدیر چه فرمان آید

 

 به عراق ار نرسد باز عراقى چه عجب!

 

که نه هر خار و خسى لایق بستان آید

 

 

 

 

 

 اى دل و جان عاشقان شیفته ى لقاى تو

 

سرمه ى چشم خسروان خاک در سراى تو

 

 مرهم جان خستگان لعل حیات‏بخش تو

 

دام دل شکستگان طره ى دلرباى تو

 

 در سر زلف و خال تو رفت دل همه جهان

 

کیست که نیست در جهان عاشق و مبتلاى تو

 

 دست تهى به درگهت آمده‏ام امیدوار

 

لطف کن ار چه نیستم در خور مرحباى تو

 

 آینه ى دل مرا روشنیى ده از نظر

 

بو که ببینم اندر او طلعت دلگشاى تو

 

 جان جهان‏نماى من روى طرب‏فزاى تست

 

گرچه حقیقت من است جام جهان‏نماى تو

 

 آرزوى من از جهان دیدن روى تست و بس

 

رو بنما، که سوختم ز آرزوى لقاى تو

 

 کام دلم ز لب بده، وعده ى بیشتر مده

 

زانکه وفا نمى‏کند عمر من و وفاى تو

 

 نیست عجب اگر شود زنده عراقى از لبت

 

کاب حیات مى‏چکد از لب جان‏فزاى تو

 

 

 

 نگارا! جسمت از جان آفریدند

 

ز کفر زلفت ایمان آفریدند

 

 جمال یوسف مصرى شنیدى؟

 

تو را خوبى دو چندان آفریدند

 

 ز باغ عارضت یک گل بچیدند

 

بهشت جاودان زان آفریدند

 

 غبارى از سر کوى تو برخاست

 

و زان خاک، آب حیوان آفریدند

 

 غمت خون دل صاحبدلان ریخت

 

و زان خون، لعل و مرجان آفریدند

 

 سراپایم فدایت باد و جان هم

 

که سر تا پایت از جان آفریدند

 

 ندانم با تو یک دم چون توان بود؟

 

که صد دیوت نگهبان آفریدند

 

 دمادم چند نوشم دُرد دَردت؟

 

مرا خود مست و حیران آفریدند

 

 ز عشق تو عراقى را دمى هست

 

کزان دم روى انسان آفریدندبرچسب‌ها: فخخر الدین عراقیهجردرددرمان

ارسال توسط محمد جواد محمدی
تعداد بازدید :  
تاریخ : شنبه 93/4/7

دل مى‏رود زدستم صاحب زمان خدا را

 

بیرون خرام از غیب، طاقت نماند ما را

 

 اى کشتى ولایت، از غرق ده نجاتم

 

باشد که باز بینم، دیدار آشنا را

 

 اى صاحب هدایت، شکرانه ى ولایت

 

از خوان وصل بنواز، مهجور بینوا را

 

 مست شراب شوقت، این نغمه مى‏سراید

 

هاتِ الصبوح حیّوا، یا أیّها السّکارا

 

 ده روزه مهر گردون، افسانه است و افسون

 

یک لحظه خدمت تو، بهتر زملک دارا

 

 آن کو شناخت قَدْرَت، هرگز نگشت محتاج

 

این کیمیاى مهرت، سلطان کند گدا را

 

 آیینه ى سکندر، کى چون دل تو باشد

 

با آفتاب تابان، نسبت کجا سها را

 

 در کوى حضرت تو، فیض ار گذر ندارد

 

در بارگاه شاهان، ره نیست هر گدا رابرچسب‌ها: فیض کاشانیغزلغیبتانتظارامام زمان

ارسال توسط محمد جواد محمدی
تعداد بازدید :  
تاریخ : شنبه 93/4/7

 غزل از مولانا فیض کاشانى

 

 ألا یا أیّها المهدى، مدامَ الوصل ناوِلها

 

که در دوران هجرانت بسى افتاد مشکل‏ها

 

 صبا از نکهت کویت نسیمى سوى ما آورد

 

زسوز شعله ى شوقت چه تاب افتاد در دل‏ها

 

 چو نور مهر تو تابید بر دل‏هاى مشتاقان

 

زخود آهنگ حق کردند و بر بستند محمل‏ها

 

 دل بى بهره از مِهرت، حقیقت را کجا یابد

 

حق از آیینه ى رویت، تجلّى کرد بر دل‏ها

 

 به کوى خود نشانى ده که شوق تو محبّان را

 

زتقوا داد زاد ره، زطاعت بست محمل‏ها

 

 به حق سجاده تزیین کن، مَهِلْ محراب و منبر را

 

که دیوان فلک صورت، از آن سازند محفل‏ها

 

 شب تاریک و بیم موج و گردابى چنین هایل

 

زغرقاب فراق خود رهى بنما به ساحل‏ها

 

 اگر دانستمى کویت، به سر مى‏آمدم سویت

 

خوشا گر بودمى آگه، زراه و رسم منزل‏ها

 

 چو بینى حجت حق را، به پایش جان فشان‏اى فیض

 

متى ما تَلق مَن تَهوى، دَعِ الدّنیا و أهمِلهابرچسب‌ها: غزلفیض کاشانیشعرامام زمانانتظار

ارسال توسط محمد جواد محمدی
تعداد بازدید :  
تاریخ : پنج شنبه 93/4/5

من به همراه نسیم

همسفر با گل سرخ،

پا به پاى صلوات

جمعه را مى‏جویم

مى‏وزد از طرف قبله سجاده من

نفس صبح بهار

عطر یک جمعه سبز

بوى یک باغ امید.


رنجبر گل محمدىبرچسب‌ها: جمعه سبزقبلهسجادهصلواتگل سرخ

ارسال توسط محمد جواد محمدی
تعداد بازدید :  
تاریخ : پنج شنبه 93/4/5

هزار جمعه به یادت دلم بهانه گرفت

عنایتى به دل من کن اى کرانه سبز!

 قسم به نیمه شعبان که ماه آن ماهی

 شب و سحر به تو اندیشم اى یگانه سبز


حجت‏الله عزیزى - پیام برچسب‌ها: جمعهیگانه

ارسال توسط محمد جواد محمدی
تعداد بازدید :  
تاریخ : پنج شنبه 93/4/5

تاکى سکوت و خامشى؟وقت است وقت‏سرخوشى

وقت است‏بیرون افکنم،از کنج دل گنجینه را

دست از وجودم شسته‏ام،از زندگانى خسته‏ام

تا منتظر بنشسته‏ام، من صاحب آدینه را

محبوب دل، معشوق جان، از انجماد آسمان

اى ماه من بیرون بیا، روشن کن این آیینه را 

علیرضا برزگر 

یا حجت بن الحسن العسگریبرچسب‌ها: آدینهمعشوق

ارسال توسط محمد جواد محمدی
تعداد بازدید :  
تاریخ : پنج شنبه 93/4/5

صبح بى تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد

بى تو حتى مهربانى حالتى از کینه دار

د بى‏تو مى‏گویند تعطیل است کار عشقبازى

عشق اما کى خبر از شنبه و آدینه دارد!؟


قیصر امین‏پور

یا صاحب الزمانبرچسب‌ها: آدینهصبحتعطیل

ارسال توسط محمد جواد محمدی
تعداد بازدید :  
تاریخ : سه شنبه 93/4/3

باز به انتظار تو

جمعه غروب مى‏شود

اگر بیایى از سفر،

آه، چه خوب مى‏شود


زهرا غلامزاده برچسب‌ها: انتظارچمعهغروب

ارسال توسط محمد جواد محمدی